Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. RozumiemX

IMO Sp. z o.o. Twarda 18 Warszawa MZ 00-105 Polska

222660800 / 605366366
pn-pt 9-18

 
 

Regulamin zakupów


Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.pracownia-projekty.dom.pl (zwanego dalej Sklepem) jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony.

Klienci mogą kontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym projekty@dom.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 22 266 0 808 lub poprzez czat jeżeli jest dostępny na stronie Sklepu.

 

§1

 

 1. Sklep działa pod adresem https://pracownia-projekty.dom.pl
 2. Serwis dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sklep umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego towaru prezentowanego przez Serwis. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep, poprzez adres email, telefon lub czat.
 4. Kupujący mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez utworzenie Konta (uprzednio dokonując rejestracji). Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie. W trakcie rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Serwis wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Serwisowi lub przewidzianych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe w związku z prowadzeniem Konta Kupującego w Sklepie Serwisu. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Serwisowi stosownego oświadczenia Kupującego na Trwałym nośniku (poczta, email).
 6. W celu utworzenia konta i dokonania rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracji podając przynajmniej dane oznaczone czerwoną gwiazdką. Na adres Kupującego zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Serwisem a Kupującym. Kupujący, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta. Serwis zobowiązuje się usunąć konto niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14 dni roboczych od wpłynięcia żądania od Kupującego. Żądanie usunięcia konta powinno zostać przesłane przez Kupującego w sposób trwały (poczta, email).
 7. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Serwis na stronie sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Serwis. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter.
 8. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Serwis, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Serwis do wszystkich Kupujących, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Każdy newsletter kierowany do danych Kupujących zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.
 10. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.
 11. Prezentacja produktu zawiera: nazwę produktu, cenę (z VAT), główne cechy produktu, przykładową wizualizację produktu.
 12. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją 24 miesiące, chyba że przy opisie towaru jest informacja o dłuższej niż 24 miesiące gwarancji.
 13. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 14. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Serwisu.
 15. Ceny produktów i koszty dostawy produktów, podane na stronach Serwisu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i mają wliczoną opłatę KGO. Faktura VAT jest wysyłana do Kupującego w formie tradycyjnej. Koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski. W przypadku wysyłki poza Polskę, Serwis skontaktuje się z Kupującym przed realizacją zamówienia, aby ustalić koszt wysyłki.
 16. Umowa zakupu danego produktu, zawarta pomiędzy Kupującym a Serwisem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres podany przez Kupującego jako adres dostawy. W przypadku odbioru osobistego w wybranym Punkcie Odbioru, miejscem spełniania świadczenia jest wybrany Punkt Odbioru.
 17. Zamówione w Serwisie produkty dostarczają wyspecjalizowani operatorzy pocztowi (firmy kurierskie).
 18. Złożenie oferty kupna przez Kupującego następuje poprzez przesłanie do Serwisu formularza zamówienia dostępnego przy każdym produkcie poprzez przycisk zamówienia. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia oferty kupna w sposób trwały zamówienia u Kupującego. Na tym etapie Kupujący może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego towaru zgadzają się z rzeczywistością.
 19. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Serwis na stronie Sklepu. Kupujący składając zamówienie przez telefon, podaje Serwisowi nazwę towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz ilość towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Kupujący określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego zamówienia przez telefon, Kupujący informowany jest o cenie łącznej wybranego towaru (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 20. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 11 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 21. Kupujący składający zamówienie przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, wykorzystuje do tego komunikator zamieszczony na stronie Sklepu. Kupujący składając zamówienie przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, podaje Serwisowi nazwę. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Kupujący określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego zamówienia przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, Kupujący informowany jest o cenie łącznej wybranego towaru (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 22. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 13 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas korzystania z nieodpłatnej usługi Chat. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 23. Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis, jeżeli przy danym produkcie nie ma informacji o terminie realizacji. W przypadku zamówienia produktu, którego czas realizacji może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego poinformuje o przewidywanym terminie realizacji, lecz ten termin nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis.
 24. Zapłata za produkt przez Kupującego następuje:
  1. przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
  2. przelewem – samodzielnie wykonany przelew na konto Serwisu przez Kupującego. Kupujący otrzymuje na podany w zamówieniu email numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Serwis przekazuje zamówienie do realizacji. Ta forma zapłaty jest również jedyną dostępną formą zapłaty w przypadku, gdy Kupujący wybierze możliwość osobistego odbioru produktu w wybranym Punkcie Odbioru.
  3. kartą płatniczą lub przelewem lub na raty przez PAYU – Kupujący zostaje przeniesiony na stronę operatora obsługującego płatności, firmę PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, KRS 0000274399 i transakcja w sposób bezpieczny jest autoryzowana przez firmę PAYU S.A. Z chwilą dokonania płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

§2

 

 1. Serwis odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w górnej części Regulaminu lub w formie pisemnej na adres podany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Serwis albo Serwis nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.
 4. Serwis rozpoznaje reklamację w tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Serwis w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznało żądania za zasadne. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Serwis.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (art.27), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszt odesłania takiego produktu ponosi Kupujący. Wzór formularza o odstąpieniu, z którego Kupujący może skorzystać oraz przypadki, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu następuje tylko i wyłącznie, gdy Kupujący kupił nowy produkt w Serwisie i obejmuje produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu należy zgłosić drogą mailową na adres mailowy z początku Regulaminu w terminie od 14 do 30 dni od daty zakupienia nowego produktu. Po potwierdzeniu odbioru takiego sprzętu przez Serwis od Kupującego, Kupujący wysyła zużyty sprzęt na adres wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu na swój koszt.
 7. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
 8. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a serwisem. Kupujący ma również możliwość polubownego rozwiązania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia związanych z nią roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 10. Jakiekolwiek spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o takim sposobie rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

Załącznik nr 1

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący będący konsumentem w myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (art.27) ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Serwis zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Serwis (dane kontaktowe na początku Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub mailem).

 

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, email) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:

 

IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji Kokanin 84B, 62-817 Kokanin

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane w pełni i za wyraźną zgodą Kupującego,
 • w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Serwis nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego,
 • w której przedmiotem zakupu jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na ryku, nad którymi Serwis nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji
Kokanin 84B
62-817 Żelazków

Janiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data zawarcia umowy todata odbioru

Imię i nazwisko

Adres

Data

 

Podpis

 

Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 roku można obejrzeć TUTAJ

 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2020

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).