Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. RozumiemX

222660800 / 605366366
pn-pt 8-20

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku


Dane ogólne

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853.

Serwis działa pod adresem https://pracownia-projekty.dom.pl/ oraz https://galeriaprojektow.pl/, a także na stronach serwisów partnerskich, z którymi Spółka Dom.pl podpisała stosowną umowę.

Serwis umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego projektu z bazy prezentowanych przez Serwis.

Realizacja zamówienia

Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub faksem. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny projektów i materiałów dodatkowych powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach Serwisu i wyrażone w złotych polskich.

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia u Kupującego telefonicznie. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego projektu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez Serwis. W przypadku zamówienia projektu, którego czas realizacji może się wydłużyć, Serwis podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego poinformuje o przewidywanym terminie realizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu - szczegółowe warunki zakupu i zwrotów są podane na stronach serwisu przy każdym prezentowanym projekcie.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku zwrotów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

Postanowienia końcowe

Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Serwis zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2019

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).