Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. RozumiemX

IMO Sp. z o.o. Twarda 18 Warszawa MZ 00-105 Polska

222660800 / 605366366
pn-pt 9-18

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 24 maja 2018


Regulamin

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony. Klienci mogą kontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym projekty@dom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 266 0 800.

 • Serwis działa pod adresem https://pracownia-projekty.dom.pl/
 • Serwis umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego projektu z bazy prezentowanych przez Serwis.
 • Oferta projektu zawiera: rysunek techniczny (rzuty kondygnacji, przekroje, rzut sytuacyjny na działce), opis projektu i dane techniczne, cenę projektu, biuro oraz architekta będącego autorem projektu, przykładowe wizualizacje zewnętrzne i wewnętrzne domu, jaki można wybudować na podstawie prezentowanego projektu
 • Dokumentacja zakupionego projektu składa się z:
  • części architektonicznej - rysunki techniczne fundamentów, kondygnacji, więźby dachowej, dachu, przekrojów pionowych, elewacji oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
  • części konstrukcyjnej
  • części instalacyjnej - schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej (jeżeli w projekcie zastosowano ogrzewanie gazowe)
  • część opcjonalna, która może zawierać dodatkowe materiały, np. zestawienie materiałów, projekt instalacji solarnej i inne z zastrzeżeniem, że materiały te nie są gwarantowane.
 • Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Serwisu.
 • Ceny projektów i materiałów dodatkowych podane są na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Faktura VAT jest wysyłana do klienta w formie tradycyjnej.
 • Umowa zakupu danego produktu, zawarta pomiędzy Kupującym a Serwisem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres podany przez Klienta jako adres dostawy. W przypadku odbioru osobistego w wybranym Punkcie Odbioru, miejscem spełniania świadczenia jest wybrany Punkt Odbioru.
 • Zamówione w Serwisie produkty dostarczają wyspecjalizowani operatorzy pocztowi (firmy kurierskie). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru, których wykaz znajduje się na stronie Serwisu. Koszty dostawy produktu, ponoszone przez klienta określone są w zakładce Warunki zakupu i dostawy i są pokazane przy każdym produkcie.
 • Złożenie oferty kupna przez Kupującego następuje poprzez przesłanie do Serwisu formularza zamówienia dostępnego przy każdym produkcie poprzez przycisk Zamów projekt tego domu. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia oferty kupna w sposób trwały zamówienia u Kupującego. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego projektu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone oferty kupna nie będą realizowane.
 • Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis. W przypadku zamówienia projektu w opracowaniu koncepcyjnym, którego czas realizacji może się wydłużyć, Serwis podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego poinformuje o przewidywanym terminie realizacji lecz ten termin nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis.
 • W przypadku zamówienia projektów opracowaniu koncepcyjnym, Serwis może od Kupującego pobrać zadatek na rzecz realizacji takiego zamówienia w wysokości 30% ceny zamówionego produktu. Serwis poinformuje Kupującego o takiej konieczności najpóźniej podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego. Wpłata zadatku następuje na podstawie przesłanej przez Serwis na adres mailowy Kupującego informacji o wysokości zadatku i numeru konta bankowego Serwisu.
 • Zapłata za produkt przez Kupującego następuje:
  • przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
  • przelewem - samodzielnie wykonany przelew na konto Serwisu przez Kupującego. Kupujący otrzymuje na podany w zamówieniu email numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Serwis przekazuje zamówienie do realizacji. Ta forma zapłaty jest również jedyną dostępną formą zapłaty w przypadku, gdy Kupujący wybierze możliwość osobistego odbioru produktu w wybranym Punkcie Odbioru.
  • kartą płatniczą - Kupujący zostaje przeniesiony na stronę operatora obsługującego płatności kartą kredytową, firmę PAYU S.A. i transakcja w sposób bezpieczny jest autoryzowana przez firmę PAYU S.A. Z chwilą dokonania płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji
 • Serwis odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w górnej części Regulaminu lub w formie pisemnej na adres: IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji, Kokanin 84B, 62-817 Kokanin. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Serwis albo Serwis nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.
 • Serwis rozpoznaje reklamację w tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Serwis w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznało żądania za zasadne. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Serwis.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (art.27), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszt odesłania takiego produktu ponosi Kupujący. Wzór formularza o odstąpieniu z którego Kupujący może skorzystać oraz przypadki, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Jakiekolwiek spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o takim sposobie rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 

Załącznik nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Serwis zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Serwis (dane kontaktowe na początku Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub mailem).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, email) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:
Pocztą Polską:
IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji
Skrytka Pocztowa nr 136, 62-800 Kalisz1

Kurierem:
IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji
Kokanin 84B, 62-817 Kokanin

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane w pełni i za wyraźną zgodą Kupującego,
 • w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Serwis nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego,
 • w której przedmiotem zakupu jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na ryku, nad którymi Serwis nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMO Sp. z o.o.
ul. Grupy AK Północ 4
00-713 Warszawa
projekty@dom.pl

Janiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

numer oferty/zamówienia

Data zawarcia umowy todata odbioru

Imię i nazwisko

Adres

Data

 

Podpis

 

Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji:

 • Produkty oferowane w sklepie są objęte gwarancją (24 miesiące)
 • Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a serwisem. Kupujący ma również możliwość polubownego rozwiązania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia związanych z nią roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

Dla zamówień złożonych przed 25 grudniem 2014 roku. Obowiązuje poprzednia wersja regulaminu. Stary regulamin dostępny TUTAJ

 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2020

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).