Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatnościX

222660800 / 605366366
pn-pt 8-20, so-nd 9-15

 

Polityka Prywatności


Polityka prywatności i polityka cookies

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony. Klienci mogą kontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym projekty@dom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 266 0 800.

 • Serwis działa pod adresem https://pracownia-projekty.dom.pl/
 • Serwis umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego projektu z bazy prezentowanych przez Serwis.
 • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Serwis.
 • Serwis z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Serwis zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Serwis sprawuje ciągły nadzór nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupujących, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Serwisu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Serwisu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Jednakże Serwis w formularzu zamówienia wskazuje, jakie dane są konieczne i obligatoryjne w celu realizacji zamówienia produktu.
 • Kupujący mogą przeglądać Serwis oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 • Dane podawane przez Kupującego w trakcie zamawiania produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym, oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Kupującego, wykorzystywane są również do przesyłania Kupującemu przez Serwis informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 • Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Serwis za zgodą Kupujących.
 • W przypadku uzyskania przez Serwis wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Serwis może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 • Dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności on-line w Serwisie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  • w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Serwisie produkty,
  • niezwłocznie po wyborze przez Kupującego w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 • Serwis zapewnia realizację uprawnień Kupujących wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają w szczególności prawo do wniesienia - w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych - pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis danych osobowych innemu niż Serwis administratorowi danych.
 • Serwis zapewnia Kupującym możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Serwis zapewniają Kupującym możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Serwis może odmówić usunięcia danych Kupującego wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Kupujący ten nie uregulował wszystkich należności wobec Serwisu. lub też gdy Serwis uzyska i utrwali wiadomość, że Kupujący swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 • Dodatkowo, okazjonalnie, Serwis za odrębną zgodą Kupującego, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Kupujących i dostosowywania oferty Serwisu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Serwisie transakcji. Kupujący w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 • Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 • Serwis stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 • Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku (więcej w punkcie III).
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania Kupującym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Serwis może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.
 • LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
 • Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.
 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2018

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).