Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. RozumiemX

IMO Sp. z o.o. Twarda 18 Warszawa MZ 00-105 Polska

222660800 / 605366366
pn-pt 9-18

 
 

Budowa domu na podstawie zgłoszenia: projekt budowlany nadal niezbędny


Głównym celem projektu nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego. W przypadku budowy domów jednorodzinnych najistotniejszą zmianą dla inwestora wydaje się być rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa domu jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia to jedna z najważniejszych modyfikacji Prawa budowlanego. Prace nad nowelizacją ustawy trwają od wielu miesięcy, jednak 5 sierpnia 2014 roku projekt zmian został przyjęty przez rząd.

Koniec z pozwoleniem na budowę

Z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę zostaną zwolnione budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane.

Pozwolenie na budowę zostanie zastąpione przez zgłoszenie budowy przez osobę planującą budowę domu jednorodzinnego. Niezgodność zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji. Organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia.

Uwaga! Uproszczone procedury, w których pozwolenie zostanie zastąpione przez zgłoszenie, dotyczy jednak tylko części domów jednorodzinnych.

Pozwolenie na budowę będzie nadal konieczne w przypadku, gdy obszar oddziaływania wykraczać będzie poza granice działki objętej inwestycją oraz będzie oddziaływał negatywnie na środowisko.

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W większości przypadku domów jednorodzinnych obszar oddziaływania obiektu wyznaczany będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określenie obszaru oddziaływania będzie nowym obowiązkiem projektanta.

(W przypadku budowy domów jednorodzinnych najistotniejszą zmianą dla inwestora jest rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę.)

Zgłoszenie budowy tylko z projektem budowlanym

Integralną częścią zgłoszenia będzie projekt budowlany, który dotychczas składany był jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Bez zatwierdzonego projektu nie zostaną przeprowadzone jakiekolwiek procedury budowlane!

Na projekt budowlany składa się projekt architektoniczny (np. gotowe projekty domów) oraz projekt zagospodarowania działki, a także pozostałe wymagane uzgodnienia i opinie.

Uwaga! Nowelizacja Prawa budowlanego także w przypadku projektu budowlanego przewiduje uproszczenie. Projekt zmian znosi obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. Skróci to czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Nowe Prawo budowlane " nowe obowiązki inwestora

Jak wspomniano wyżej, osoba planująca budowę domu nie zostanie zwolniona z obowiązku przedłożenia kompletnego projektu budowlanego. Dodatkowo na inwestora zostaną nałożone także obowiązki informacyjne:

 • postawienie tablicy informacyjnej na terenie przyszłej budowy. I to jeszcze zanim zgłosi budowę w starostwie. Znajdować się mają na niej podstawowe informacje na temat planowanej budowy, zaś oświadczenie o umieszczeniu tablicy będzie częścią wymaganego zgłoszenia

bądź

 • przedstawienie dowodu doręczenia właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką informacji o zamiarze realizacji robót budowlanych,

mające na celu zabezpieczenie prawa osób, których nieruchomości mogą znajdować się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku.

Gotowe projekty domów aktualne po zmianach

Nowe Prawo budowlane nie wprowadza zmian, które wymagałyby modyfikacji zakupionego wcześniej projektu domu. Zwlekanie z zakupem projektu może wręcz przedłużyć formalności budowlane, które zgodnie z nowelizacją mają być przeprowadzane szybciej ze strony urzędów.

(Gotowe projekty domów z bazy Pracowni projektów DOM.pl są przystosowane do wymogów nowego Prawa budowlanego.)

Autorzy projektu nowelizacji przewidują skrócenie czasu trwania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych z 57 dni (86 dni w dużych miastach) do 30 dni, poprzez udzielanie milczącej zgody w odpowiedzi na zgłoszenie z projektem budowlanym, a także dodatkowo skrócenie procedury poprzedzającej rozpoczęcie budowy poprzez likwidację procedury zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (przyspieszenie o 7 dni).

Gotowe projekty domów standardowo wymagać będą, jak dotychczas, adaptacji do warunków działki, a także sporządzenia projektu zagospodarowania terenu, na etapie którego projektant określi obszar oddziaływania.

 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2021

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).