Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. RozumiemX

222660800 / 605366366
pn-pt 8-20

 
Ocena projektu
     

 
cena:
11 900
KUP TERAZ
 • Wizualizacja PT BSC4 budynek socjalny CE
 • Wizualizacja PT BSC4 budynek socjalny CE
 • Wizualizacja PT BSC4 budynek socjalny CE

Rzut projektu

Rzut PT BSC4 budynek socjalny CE
Rzut przyziemia
A1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.72m2
A2 Pokój 20m2
A3 Łazienka 3.04m2
B1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.43m2
B2 Pokój 16.6m2
B3 Łazienka 2.85m2
C Komunikacja 51.8m2
D Schody 12.45m2
Razem Wszystkie segmenty 179.37m2
Segment A 25.88m2
Segment B 29.76m2
 

Projekt domu PT BSC4 budynek socjalny CE

 (DOM PT6-87)

Rzut projektu

Rzut PT BSC4 budynek socjalny CE
Rzut piętra
A1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.72m2
A2 Pokój 20m2
A3 Łazienka 3.04m2
B1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.43m2
B2 Pokój 16.6m2
B3 Łazienka 2.85m2
C Komunikacja 51.8m2
Razem Wszystkie segmenty 166.92m2
Segment A 25.88m2
Segment B 29.76m2
 

Projekt domu PT BSC4 budynek socjalny CE

 (DOM PT6-87)

Orientacyjne koszty budowy*

 • - stan surowy zamknięty 744 464 zł
 • Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.

 • Z normą WT 2017 (?) tak
 • Pow. użytkowa (m2):(?)437,92
 • Pow. zabudowy (m2):(?)Zadzwoń do Nas
 • Kubatura (m3):(?)1 937,02
 • Kąt dachu (0):(?)Zadzwoń do Nas
 • Wysokość budynku (m):(?)6,81
 • Min. szerokość działki (m):(?)18,85
 • Min. długość działki (m):46,17
 • ID projektuDOM PT6-87
 • Powierzchnia dachu (m2):372,00
 • Liczba pokoi:(?)48,00

Elewacje projektu

Elewacja PT BSC4 budynek socjalny CE
cena:
11 900
KUP TERAZ

Podobne domy

Domy, które mogą Cię zainteresować

 

Orientacyjne koszty budowy*

 • - stan surowy zamknięty(?) 744 464 zł
 • Skontaktuj się z doradcą w celu poznania aktualnych kosztów budowy.

Projekt występuje w kategoriach:

 

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej.Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, ściągi, słupy i stopy żelbetowe zazbrojone konstrukcyjnie, ściany nośne w układzie mieszanym spięte wieńcem opaskowym, dach jednospadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej. Fundamenty:Ławy fundamentowe, ściągi i stopy wykonać z betonu C20/25 (B25) i posadowić na 2 warstwach papy na sucho, ułożonych na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm. Fundamenty zazbroić prętami OE 12(stal A-III (34GS)), strzemiona OE 8 (stal A-I (PB240)) oraz zaizolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Do obliczeń zostały przyjęte proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podłoża równym 150kPa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć warstwę humusu w obrębie fundamentów. Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy powinien sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem grubym lub żwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubijać mechanicznie do wartości IL=0,60 np: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych. Głębokość posadowienia i zbrojenie fundamentu należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objętych szkodami górniczymi należy sporządzić odrębny projekt. Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.Ściany fundamentowe:Ściany fundamentowe gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy "25". Do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych użyć zaprawy cementowej marki M10. Ściany zaizolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Izolację pionową wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm. Ściany fundamentowe ocieplić płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS "Termo Organika" gr. 10cm. Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.Słupy żelbetowe:Słupy wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami OE 16(stal A-III (34GS)), strzemiona OE 6 (stal A-I (PB240)). Słupy wykonać według rys. K/3 - K/6.Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Ściany zewnętrzne:Ściany zewnętrzne części mieszkalnej wykonać z pustaków typu "Porotherm 30 DRYFIX" w systemie murowania na zaprawę w piance "Porotherm DRYFIX SYSTEM" i ocieplić płytami ze styropianu gr.14 cm "Termo Organika" typ: SILVER fasada. Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany na drugą. Połączenie takie uzyskuje się stosując wiązanie elementów murowych w murze lub łączniki metalowe.  Ściany wewnętrzne:Ściany wewnętrzne nośne gr. 25cm wykonać z pustaków "Porotherm 25 DRYFIX " na zaprawie ''DRYFIX SYSTEM''. Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm wykonać z pustaków "Porotherm 11,5 DRYFIX "lub z cegły dziurawki bądź kratówki. Ściany działowe połączyć ze ścianami konstrukcyjnymi na strzępia bądź w pozostawionych bruzdach.  Strop:Nad parterem zaprojektowano strop gęstożebrowy POROTHERM 19/50 o grubości łącznej stropu wynoszącej 23 cm. Montaż stropu wykonać wg wytycznych producenta. Strop opierać się będzie na ścianach i słupach poprzez wieńce stropowe i belki. Belki żelbetowe poz. 4.1-poz.4.3:Belki wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami OE 12, ,(stal A-III (34GS)), strzemiona OE 6, (stal A-I (PB240)). Belki wykonać według rys. K/14 - K/17. Wieńce poz. 3.1-3.4:Ściany parteru w poziomie stropu spięte będą wieńcem opaskowym poz. 3.1, poz. 3.2. Wieńce wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami OE 12 (stal A-III (34GS), strzemiona OE 6 (stal A-I (PB240)). Bezpośrednio pod murłatą wykonać wieniec poz. 3.3 z betonu B25, w którym należy umieścić kotwy stalowe ocynkowane (śruby fajkowe gwintowane OE 16mm), za pomocą których przymocować murłatę, belkę na podkładzie z paska papy niepiaskowej na sucho. Wieńce wykonać według rys. K/10-K/13. Schody:Schody wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami OE 12 (stal A-III (34GS)), strzemiona OE 6 (stal A-I (PB240)). Grubość spoczników i biegów schodowych wynosi 12cm. Schody wykonać wg. rys. K/7. Nadproża:Nadproża zewnętrzne i wewnętrzne w ścianach nośnych zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (dawne B25). Nadproża należy zazbroić podłużnie prętami OE 12 (stal A-III (34GS)), strzemiona OE 6 (stal A-I (PB240)) zgodnie z rysunkami. Aby zniwelować mostki termiczne od zewnętrznej strony należy nadproża zewnętrzne docieplić materiałem termoizolacyjnym (np. styropianem lub wełną mineralną gr. 5 cm.) Nadproża wewnętrzne w ścianach działowych wykonać z systemowych prefabrykowanych belek nadprożowych "Porotherm 11.5" lub nadproży L-19.  Więźba dachowa:Zaprojektowano więźbę w układzie krokwiowym z drewna klasy co najmniej C-24 o wilgotności Połączenia wszystkich elementów więźby dachowej zaleca się wykonać za pomocą złączy i gwoździ pierścieniowych "SIMPSON - Strong Tie". Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego.Drewnianą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności przy użyciu certyfikowanych środków (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny równorzędny) oraz przed owadami, pleśnią i grzybami. Pokrycie dachu:Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 3?. Pokrycie dachu wykonać z papy na deskowaniu pełnymSystem orynnowania:Odprowadzenie wód opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien z PVC OE 125 ułożonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PVC OE 100 a dalej rurami spustowymi na działkę inwestora lub do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  Izolacje: - przeciwwilgociowa:ściany fundamentowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo przez dwukrotne naniesienie lepiku asfaltowego lub zastosowanie specjalnych membran przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Izolację wyciągnąć 30cm ponad grunt. Każdorazowo należy dodatkowo sprawdzić warunki wodno-gruntowe występujące w miejscu lokalizacji. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w poziomie posadowienia, w ramach adaptacji zaprojektować odrębne zabezpieczenie budynku;- termiczna:do ocieplenia stropu zastosować styropian gr. 3cm''Termo Organika" typ: SILVER dach, podłoga. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosować styropian gr. 14 cm ''Termo Organika" typ: SILVER fasada. Podłogę na gruncie ocieplić płytami styropianowymi "Termo Organika" grubości 10 cm typ: SILVER dach, podłoga. Do ocieplenia ścian fundamentowych zastosować polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm ''Termo Organika". Dach ocieplić wełną mineralną grubości 25cm. Stolarka okienna i drzwiowa:Zaproponowano stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z PCV / z drewna. Stolarka powinna spełniać wymogi normowe pod względem izolacyjności cieplnej dla strefy klimatycznej, występującej w miejscu lokalizacji obiektu i ochrony p. pożarowej. Elementy wykończeniowe:Podłogi - podłogowe płytki ceramiczne antypoślizgowe, panele,Ściany- tynki cementowo-wapienne, tynk akrylowy,Ściany malowane farbami wewnętrznymi kredowymi lub emulsyjnymi,w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - płytki ceramiczne.Obróbki blacharskie: Zastosować typowe rozwiązania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Kolorystyka:Elewacje - w kolorze piaskowym, jasnym pastelowym;Cokół - w kolorze grafitowym;Dach - w kolorze grafitowym;Elementy drewniane- w kolorze brązowym. 


Zobacz, co oglądają
użytkownicy


Punkt Doradztwa
i Odbioru Projektów

Wybierz województwo i przejdź
do oddziału w Twoim mieście
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w Polsce

 
x

 
 •  
 •  
 •  
Cena
Typ zabudowy
Pow. użytkowa
Pow. zabudowy
Kubatura
Kąt nachylenia dachu
Wysokość budynku
Min. szerokość działki
Min. długośc działki
Strop
Ściany
Garaż
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
  Sprzedaż projektów w DOM.pl
  realizuje IMO sp. z o.o. © 2019

  Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
  zarejestruj się

  Gwarantujemy naszym DOMownikom:

  Chcesz się z nami skontaktować?
  Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).