Kiedy pozwolenie na użytkowanie?

 

Niekiedy zapis w pozwoleniu na budowę wymaga od nas uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy, zamiast prostszego zawiadomienia nadzoru budowlanego o końcu budowy.

Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest przede wszystkim w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej. Pozwolenie na użytkowanie jest również wymagane w przypadku, gdy użytkowanie obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Niekiedy jednak w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego także znajduje się zapis o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowania, nawet jeśli realizowane są standardowe projekty domów jednorodzinnych. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy roboty budowlane zostały wstrzymane a budowa domu uznana za samowolę budowlaną, np. jeśli obiekt różnił się istotnie od tego, co zawierały zatwierdzone projekty domów bądź na rozbudowę, przebudowę czy nadbudowę nie uzyskano stosownych zgód. Starając się o legalizację samowoli budowlanej, inwestor musi przeprowadzić wszystkie wymagane formalności, łącznie ze złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie wymaga zebrania kompletu dokumentów, którymi są:

 • dziennik budowy (oryginał),
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia),
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej.

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie kierownika budowy o tym, że:

 • projekty domów zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzoną w pozwoleniu na budowę dokumentacją architektoniczną oraz warunkami, jakie zawierała decyzja oraz z obowiązującymi przepisami,
 • teren budowy, a także " w razie korzystania " drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku.

Należy pamiętać, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli postawionego budynku, która ma się odbyć w przeciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku. Inwestor powiadomiony o terminie kontroli, ma obowiązek w niej uczestniczyć.

Inspektor nadzoru budowlanego w czasie kontroli sprawdza zgodność obiektu budowlanego z tym, co zawierały projekty domów, zatwierdzone przez właściwy organ przed wydaniem pozwolenia na budowę. Sprawdza również pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego, jakie materiały budowlane zostały wykorzystane w obiekcie. Zwraca również uwagę na uporządkowanie terenu budowy.

Kiedy pozwolenie na użytkowanie?

 
 

Wyszukiwanie zaawansowane

 
 

Zobacz co robią inni użytkownicy

   

  Dlaczego warto kupić u nas projekt?

   
   

  12 ważnych powodów - TO JUŻ MASZ!

  • 1. Kompletna dokumentacja projektowa i techniczna
  • 2. Ponad 20 tys. projektów
  • 3. Trzy projekty modułów ogrodowych
  • 4. Projekt Altanki ogrodowej
  • 5. Dziennik budowy
  • 6. Tablica informacyjna budowy
  • 7. Gadżety firmowe Dom.pl
  • 8. Bon na usługi geodezyjne
  • 9. Ekspresowa wysyłka
  • 10. Możliwość zwrotu projektu
   nawet do 30 dni
  • 11. Możliwość wymiany projektu
   nawet do 1 roku
  • 12. Gwarancja najniższej ceny
   

  Punkty Doradztwa i Odbioru Projektów

   
  »
   
   
  •  
  •  
  •  
  Cena
  Typ zabudowy
  Pow. użytkowa
  Pow. zabudowy
  Kubatura
  Kąt nachylenia dachu
  Wysokość budynku
  Min. szerokość działki
  Min. długośc działki
  Strop
  Ściany
  Garaż
   Cena
   Typ zabudowy
   Pow. użytkowa
   Pow. zabudowy
   Kubatura
   Kąt nachylenia dachu
   Wysokość budynku
   Min. szerokość działki
   Min. długośc działki
   Strop
   Ściany
   Garaż
    

   Już dziś zostań naszym zarejestrowanym użytkownikiem:
   zarejestruj się

   Gwarantujemy naszym DOMownikom:

   Chcesz się z nami skontaktować?
   Wyślij nam swój nr telefonu, oddzwonimy.

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu sprzedaży (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).